Ofte stillede spørgsmål

Stofa

Pakkevalg: Stofa sender et brev ud en måned efter man er flyttet ind i sin lejlighed  og så skal man vælge den pakke man gerne vil have. Hvis man ikke vælger nogen pakke får man automatisk pakke 1. Hvis man helt vil undgå at have tv signal skal man sende en mail til dem hvor man opgiver sit fulde navn, adresse og telefonummer og gøre dem opmærksom på at man ikke ønsker at modtage tv-signal fra dem. Mailadressen finder du på deres hjemmeside.
 
Parkering

Hvis man selv har bil skal man ansøge om permanent parkeringslicens hos ejendomsfunktionæren. Medbring registreringsattest.
Midlertidige licenser udleveres af bestyrelsen. De midlertidige parkeringslicenser skal udfyldes med lejlighedsnummer og dato. Kortet må maks påføres 3 sammenhængende dage. Der må ikke rettes i kortet da det derved vil være ugyldigt.

Eksempler på udfyldelse af midlertidig parkeringslicens:

1 dag: Lejlighed: 16-E Dato: 15/2
2 dage: Lejlighed: 16-2-11 Dato: 15/2 - 16/2
3 dage: Lejlighed: 16-4-5 Dato: 15/2 - 17/2


Husdyr

Det er ikke tilladt at holde hund og kat på kollegiet. Man kan søge om tilladelse til dyrebesøg hos bestyrelsen, dette kan ske over facebook eller ved at sende en mail til et bestyrelsesmedlem.  Der kan ikke gives tilladelse i mere end tre dage af gangen. Bestyrelsen har ret til at give afslag hvis ventilationssystemet er nede, eller hvis hyppigheden af ansøgninger er for stor.

Regler for støj

Brug af radio, fjernsyn og lignende samt musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Mandag-torsdag samt søndag må De vise særlig hensyn til naboer ved at dæmpe ned efter kl. 22:00, så De ikke forstyrrer disses nattero. Fredag og lørdag er det samme gældende, men efter kl. 24:00. I særlige tilfælde bør De sikre, at naboerne er indforståede med “støj” efter kl. 24:00.
Hold videst muligt gæster indendørs efter den pågældende dags tidsgrænse for støj. 
Udvis nabovenlighed samt almindelig høflighed ved blandt andet at melde om larm ansigt til ansigt i første omgang. Husk altid at vise hensyn.

Cykelpumpe

Der er 2 cykelpumper (trykluft) i nærheden af kollegiet. Lige uden for politistationen (200 meter væk), og på den anden side af Jyllandsgade ved 123-tanken.

Måler aflæsning

Når der skal aflæses målere modtager du 2 breve. Et fra dit elselskab, og et en forsyningsvirksomhed (fjernvarme).
Fjernvarme skal oplyses i kubikmeter (m3) og kan man få frem på fjernvarme panelet ved at trykke på den grønne knap med den hvide pil (rød-markering på billedet). Der skal kun aflæses til venstre for kommaet (på billedet vil det være '81'). Den grønne markering er dit målernummer.

Ved el skal du højere op i skabet i det aflange panel under afbryderne.
Strømmen er angivet i kilowatt-timer (kWh) og kan aflæses direkte i displayet. Den grønne markering er dit målernummer.
Pas på med at forveksle kWh i fjernevarme panelet med den på elmåleren. Disse tal er meget forskellige, og kan føre til meget store strømregninger.